top of page

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, Was inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket”) tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına işbu metne ait aydınlatma metnindeki hususlar çerçevesinde peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket tarafından yalnızca açık rızamla işlenebilecek kişisel verilerim nüfus cüzdanı verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası) ,e-mail adresi, adres, konum, telefon numarası, ses kaydına, kamera kaydına, web sitesi kullanım verileri, alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, kampanya katılım bilgileri, IBAN bilgileri, banka veya kredi kartı verileri (numarası, son kullanım tarihi ve cvv), mağaza ziyaretleri, internet sitesi kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri, yapılacak proje bilgileri, yapılmış olan proje bilgileri ve görselleri ilişkin verilerle sınırlı olup aydınlatma metninde yer alan süreyle saklanmasını ve yukarıda sayılan tüm verilerimin yurtdışı ödeme kuruluşları, banka, kargo, ürün tedarikçileri, ürün satış kanalları, analiz ve pazarlama-reklam amaçlı iş ortaklarına aktarım yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Belirtmiş olduğum verilerim işbu açık rıza metninin eki olan aydınlatma metnindeki hususlarla sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecektir.

Siteden alınacak görsellerin kullanım hakları Was İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye aittir. İzin alınmadan hiçbir görsel kullanılamaz. Görseller şirketimizin adı kullanılmadan bir yerde, bir sitede, bir sunumda, bir teklifte vb içerikte kullanılamaz. Kullanılması durumunda doğacak tüm sorumluluktan siteyi ziyaret eden şahıs veya şirket sorumludur. 

bottom of page